Holland bevordert islamofobie

Holland bevordert islamofobie

Nederland is al decennia vriendschappelijk voor moslim-immigranten, maar in 2017 is er een verschuiving geweest in deze relatie. Aangezien de terroristische paranoia Europa overneemt, is de islam gevaarlijk als religie gebrandmerkt.

Hoewel het niet mogelijk is een rationele conclusie te trekken en een rechtstreekse inbreuk is op de mensenrechten om een ​​religie van hun keuze uit te oefenen, gebruiken de politici deze verdeling onder de mensen tot hun voordeel. Al met al is de situatie onhandig.
Nederland is vooral aangetast omdat de islam de tweede meest voorkomende religie in het land is. De afgelopen paar maanden zijn moslims van aanbidding en het moslims nederlands getroffen en geteisterd door veel rechtse anti-moslimgroepen. Het probleem kwam vooral voor tijdens de verkiezingen die in maart werden gehouden.

Oorsprong:

De verkiezingen grepen de aandacht van de media wereldwijd, die graag de resultaten van de verkiezingen wilden vinden. Na de overwinning van president Trump leek alles mogelijk. Nederlandse kandidaat Geert Wilders heeft controverse veroorzaakt door zijn anti-immigratiebeleid. Hij wilde alle moskeeën afschaffen, een verbod op de Koran verbieden en niet toestaan ​​dat inwoners van moslimlanden meer in Nederland verblijven. Van een man die onlangs de islam een ​​totalitaire en gevaarlijke ideologie heeft genoemd in plaats van een religie, is dat niet onverwacht. De moslims in Nederland waren verontwaardigd over wat er zou kunnen gebeuren als Geert Wilders inderdaad gekozen werd als premier. Dit is echter nog niet zo geweest.

Nederland is gebaseerd op de basis van de democratie die alle mensen gelijkwaardig behandelt. Het standpunt van Wilders is niet alleen in strijd met die stichting, het brengt ook het land op aanzienlijk risico. Volgens een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Sociaale Geschiedenis (SCP) is 40 procent van de Nederlandse onderdanen, waarvan de oorsprong uit Antilliaans, Marokkaans, Surinaams en Turks is, gestopt met het gevoel dat Nederland hun thuis is. Nederland herbergt duizenden buitenlanders die vaak worden gediscrimineerd in kantoren en scholen. De toename van het aantal aanvallen op islamitische moskeeën en scholen is ook alarmerend voor een groep mensen die hun leven in het land hebben gebleven, maar nergens hebben om te rennen. Nederland biedt nederlands burgerschap aan moslims die daar geboren en opgevoed zijn, maar ze worden nooit meer volledig in de gemeenschap geaccepteerd.

Verhoging in de rechtervleugelbeweging:

Europese landen, zoals Holland, zijn zo gewild aan de radicalisme van de islam, dat ze de groei van veel rechtse groepen al te lang hebben genegeerd. Deze ontwikkeling is nog maar vooruitgang en kan snel genoeg ontvlammen. De islam is gebaseerd op het principe van samenleven in vrede en harmonie en wordt misbruikt door sommige mensen. Echter, de verste rechtse mentaliteit vloeit voort uit een gevoel van superioriteit die geen teken heeft van onderdrukking.
Als deze ongezonde politieke omgeving niet terugkeert naar zijn normale staat, dan kunnen er gevolgen zijn die niemand vandaag kan voorspellen. Wanneer je geboorteland tegen je heet, moet er vroeger of later een opstand plaatsvinden. Nederland heeft iemand diplomatiek nodig om de situatie te beheersen.